IB Invest offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer på Nasdaq Stockholm

December 7, 2021 Regulatory

Den 15 juni 2021 respektive den 15 oktober 2021 emitterade Ilija Batljan Invest AB (publ) (”IB Invest”) seniora icke-säkerställda gröna obligationer om sammanlagt 1 200 MSEK (den ”Gröna Obligationen”). I enlighet med obligationsvillkoren avser IB Invest ansöka om upptagande till handel av den Gröna Obligationen på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Vidare har IB Invest, den 15 juni 2021 respektive den 17 augusti 2021, emitterat efterställda eviga hybridobligationer om totalt 750 MSEK (”Hybridobligationen”, tillsammans med den Gröna Obligationen ”Obligationerna”). I enlighet med obligationsvillkoren avser IB Invest ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationen på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel av respektive Obligation har IB Invest upprättat två prospekt som idag, den 7 december 2021, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Första dag för handel i Obligationerna förväntas inträffa omkring den 9 december 2021.

Båda prospekten är tillgängliga på IB Invests hemsida (www.ilijabatljaninvest.com) och kommer att publiceras på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta IB Invest:
 

Ilija Batljan, VD

[email protected]
 

Denna information lämnades för offentliggörande genom ovan kontaktpersons försorg den 7 december 2021 kl. 10:15.