Ilija Batljan Invest AB senarelägger publicering av delårsrapporten för det första kvartalet 2023

June 1, 2023 Regulatory

Styrelsen i Ilija Batljan Invest AB (publ) (”IB Invest” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publicering av delårsrapporten för det första kvartalet 2023.

Tidigare kommunicerat datum för publicering av delårsrapporten var 31 maj 2023. Nytt datum för publicering av delårsrapporten är 9 juni 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]