Ilija Batljan Invest säljer två fastigheter belägna i Karlstad respektive Nybro till ett nettofastighetsvärde om 188,8 mkr

December 22, 2023 Non Regulatory

Ilija Batljan Invest AB (publ) har idag ingått avtal med Logistea AB (publ) om försäljning av tomträtten Busterud 1:161 i Karlstad samt fastigheten Skiffern 2 i Nybro (”Fastigheterna”). Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8mkr och en uthyrningsbar yta om 24 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 14,2 mkr med en återstående genomsnittlig kontraktslängd om drygt 9 år. Logistea betalar för fastigheterna kontant och med en tvåårig säljarrevers om 20 mkr. 

Tillträde förväntas ske den 31 januari 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]