Scope bekräftar Ilija Batljan Invest AB:s investment grade rating BBB- och Årsredovisning 2021

May 4, 2022 Non Regulatory

Scope bekräftar Ilija Batljan Invest AB:s investment grade rating BBB-. Bolaget har också publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets webbplats.

För vidare information vänligen kontakta: Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Mer information om lija Batljan Invest AB finns på www.ilijabatljaninvest.com